zakłady na żywo
Pages Menu
Categories Menu
Polski Związek Koszykówki

Polski Związek Koszykówki

Popularność koszykówki na całym świecie, znalazła także swoje odbicie na terenie Polski. Zaczęła się tu rozwijać i na stałe zagościła na parkietach naszych hal sportowych.

Znalazła nie tylko swoich fanów, ale także szerokie grono sportowców, codziennie zmagających się z samymi sobą, w celu osiągnięcia coraz wyższego poziomu własnych umiejętności, w tym zakresie. 1957 rok to moment, w którym do życia został powołany Polski Związek Koszykówki, będący po dziś dzień jedynym, prawnie usankcjonowanym przedstawicielem tego sportu, zarówno na terenie naszego kraju, jak i na zewnątrz.

Zajmuje się on reprezentowaniem zarówno koszykarzy jak i koszykarek, będąc związkiem o zasięgu ogólnopolskim. Głównym celem, celem statutowym PZK, jest popularyzacja i także rozwój koszykówki na terenie Polski, a także i koordynowanie działań członków wchodzących w jej skład.

Nie można tutaj pominąć także funkcji reprezentacyjnej, jaką na forum świata pełni Polski Związek Koszykówki. Jego Zarząd, wybierany w ramach Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, sprawuje funkcje i zarządcze i reprezentacyjne, aktywnie uczestnicząc w światowych zmaganiach koszykarskich.

Oczywiście Polski Związek Koszykówki jest jednostką nadrzędną, która zrzesza poszczególne Związki Koszykówki, mające swój tylko wojewódzki zasięg. Podział na ośrodki wojewódzkie, wymusił powstanie szesnastu poszczególnych Związków, do których zadań należy koordynowanie wszystkich działań związanych z rozwojem koszykówki, na podległym im terenie.